20 Απριλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Αναβαθμίστηκε το Ειρηνοδικείο Μάσσητος Κρανιδίου σε Περιφερειακό Πρωτοδικείο
Οικονομική Επιτροπή | 21 Φεβρουαρίου 2020
7η/2020 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 ————————-

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

Κρανίδι   21/02/2020

Αρ. Πρωτ.  1561

                                                          

 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

   

τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ   1ο : Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Επούλωση λάκκων Δ.Ε. Κρανιδίου έτους 2020». (Μελέτη 1/2020) – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ   2ο  : Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Επούλωση λάκκων Δ.Ε. Ερμιόνης έτους 2020». (Μελέτη 2/2020) – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Κρανιδίου έτους 2020». (Μελέτη 3/2020) – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση όρων διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ερμιόνης έτους 2020». (Μελέτη 4/2020) – Έγκριση της σχετικής μελέτης και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

ΓΚΑΜΙΛΗ – ΣΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας