25 Ιουλίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση- Αναδρομική Έκθεση ζωγραφικής Ανθούλας Λαζαρίδου – Δουρούκου στην Ερμιόνη
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ

Οι οδεύσεις του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης βρίσκονται στη διεύθυνση https://cloudup.com/inZ8C8PyzK1
Δ.Κ. Πόρτο Χελίου
Εμπλουτισμός δικτύων συνολικού μήκους 2914,31μ
Νέο δίκτυο σε μικροτάφρο μήκους 232μ.
Νέο δίκτυο σε μικροσωλήνωση μήκους 18μ
Εγκατάσταση 5 φρεατίων ΦΙV
Εγκατάσταση 3 καμπινών

Δ.Κ. Ερμιόνης
Εμπλουτισμός δικτύων συνολικού μήκους 5396,00μ
Νέο δίκτυο σε μικροτάφρο μήκους 15μ
Νέο δίκτυο σε μικροσωλήνωση μήκους 6μ
Εγκατάσταση 1 φρεατίου ΦΙV
Εγκατάσταση 2 καμπινών

Τ.Κ. Θερμησίας
Εμπλουτισμός δικτύων συνολικού μήκους 5396,00μ
Νέο δίκτυο σε μικροτάφρο μήκους 72μ
Νέο δίκτυο σε μικροσωλήνωση μήκους 7μ
Εγκατάσταση 1 φρεατίου ΦΙV
Εγκατάσταση 1 καμπίνας