16 Μαΐου 2024 Τελευταία ανάρτηση:6η Πρόσκληση 2024 για τακτική συνεδρίαση
Δικαιώματα Διέλευσης | 05 Δεκεμβρίου 2018
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Η όδευση του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης βρίσκεται στη διεύθυνση https://cloudup.com/cmJjmlmI4-r

Πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα διέλευσης αφορά:
μικροτάφρο πλάτους 0,06μ και βάθους 0,30μ και συνολικού μήκους 5.335,00μ.
μικροσωλήνωση πλάτους 0,40μ, βάθους 0,50μ και συνολικού μήκους 8μ.
(6) φρεάτια ΦΙV διαστάσεων 1,50μΧ1,50μΧ1,50μ (βάθος) με
διαστάσεις εκσκαφής 1,70μΧ1,70μΧ1,60μ.