18 Ιουνίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στο ΟΠΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά)
Πρόσκληση – 21η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

6388 Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης 2023