01 Μαρτίου 2024 Τελευταία ανάρτηση:Διεξήχθη η 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ερμιονίδας
Πρόσκληση – 22η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

6763 Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης 2023