06 Δεκεμβρίου 2022 Τελευταία ανάρτηση:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.
Πρόσκληση – 25η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

5007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης-2022