07 Δεκεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:29η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Οικονομική Επιτροπή | 29 Νοεμβρίου 2022
Πρόσκληση – 40η/2022 Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

9190 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40ης Τακτικής Συνεδρίασης 2022