30 Νοεμβρίου 2023 Τελευταία ανάρτηση:Πρόσκληση – 10η/2023 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ερμιονίδας
Οικονομική Επιτροπή | 20 Δεκεμβρίου 2022
Πρόσκληση – 43η/2022 Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας.

9904 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022